گروه های بیت ایرانی: مهاجمین

گالری

این گالری شامل 2 تصویر است.

در مورد تاریخچه پاپ جهانی در ایران و تاریخچه گروههای بیت ایرانی، مطالبی را به اختصار در فصلنامه “صفحه سنگی” نوشته ام و در واقع، سرنخهایی برای پژوهش بیشتر، در دسترس علاقمندان قرار داده ام که خوشبختانه مورد توجه و … ادامه خواندن Continue reading