ملاحظاتی بر مطلب «دربارهٔ مارش یا سرود ملی عصر قاجار»

گالری

  جناب آقای فرشید شکرکن، ملاحظاتی ارزنده بر مطلب “درباره مارش یا سرود ملی عصر قاجار” داشته که طی ایمیل محبت آمیزی برایم ارسال فرموده و باب گفتگو و کندوکاو علمی را گشوده اند که شایسته سپاس فراوان است. ورود … ادامه خواندن Continue reading