صفحه های وینیل با لیبل “آهنگ”، ساخت آلمان

گالری

این گالری شامل 24 تصویر است.

از سال 1337 شمسی، تولید صفحه های وینیل فارسی ریزشیار با سرعت 45 دور در دقیقه آغاز می شود. دربین لیبلهای اولیه صفحه های مذکور، می توان به لیبلهای “شهرزاد”، “ام. آر. سی یا موزیکال”، “ا. بی. سی”، “فیلیپس”، “پولیدور”، … ادامه خواندن Continue reading