ضبطهای خصوصی: نمونه هایی 78 دور از دهه 1330 شمسی

گالری

این گالری شامل 1 تصویر است.

تاریخ صنعت ضبط صدا از نخستین روزهای خود شاهد ضبط خصوصی بوده و لوله های فنوگراف که برای ضبط خصوصی به کار رفته اند، تاریخی کهنتر از لوله های تولید شده صنعتی دارند. باید اشاره کرد که همه لوله های … ادامه خواندن Continue reading