رنگ درویش خان با اجرای عباس شاپوری بر صفحه سنگی با لیبل شهرزاد

گالری

این گالری شامل 1 تصویر است.

دربین صفحه های دارای لیبل “شهرزاد”، صفحه ای با شماره پی. آی. اف 9 وجود دارد که عنوان آن، “رنگ زنگ” و ساخته ای از درویش خان ذکر شده که توسط ارکستر عباس شاپوری اجرا شده است. معمولا صفحه هایی … ادامه خواندن Continue reading