اپرت در صفحه های 78 دور فارسی: 1- نقش و آثار ساتو (پری) آقابابف

گالری

این گالری شامل 2 تصویر است.

متن زیر برگرفته از مقاله اینجانب در فصلنامه صفحه سنگی شماره 14 می باشد.                     امیر منصور   اپرت فرمی چند رسانه­ای در اجرای زنده، با پیوند بین ادبیات، بازیگری و … ادامه خواندن Continue reading