درباره اسدالله خان تار و سنتور

گالری

دوست گرامی آقای “شهرام آقایی پور”، به نکته ای درباره اسدالله خان تار و سنتور برخورده اند و آن را برای گروه “صفحه ایرانی” ارسال کرده اند که به لحاظ مفید بودن، عینا نقل می شود.       امیر منصور یادداشت آقای … ادامه خواندن Continue reading