گروه های بیت ایرانی: گلدن رینگ

گالری

این گالری شامل 3 تصویر است.

گلدن رینگ، اگرچه اولین گروه بیت ایرانی نیست اما فعالترین آنها از حیث انتشار صفحه های 45 دور می باشد. ظاهرا تاسیس گلدن رینگ در سال 1346 صورت می گیرد و در کنار جمشید زندی (آهنگساز، خواننده، درامر) که رهبری … ادامه خواندن Continue reading