کتاب تاریخ موسیقی آذربایجان (شوروی سابق)

گالری

این گالری شامل 1 تصویر است.

سالها بود که مشتاقانه در انتظار ترجمه کتاب تاریخ موسیقی آذربایجان، اثر فریدون شوشینسکی بودم. توجه به صفحه های ضبط شده در قفقاز در نخستین سالهای قرن بیستم و بررسی آنها به عنوان متقن ترین اسناد برای مطالعه گستره موسیقی … ادامه خواندن Continue reading