گزارش ضبط؛ سندی مهم در دیسکوگرافی

 

اساس بررسیهای دیسکوگرافی برگردآوری و استفاده از اطلاعات متقن و به استناد اسناد و مدارک گوناگونی صورت می گیرد که دامنه گسترده ای از صفحه ها، پاکت صفحه ها، کاتالوگها، آگهیهای تبلیغاتی صفحه ها، اطلاعات نمایندگان فروش صفحه، خاطرات هنرمندان و دیگر دست اندر کاران ضبط آثار و … را دربرمیگیرد.

یکی از مهمترین اسناد دیسکوگرافی را “گزارشهای ضبط recording sheets” تشکیل میدهند. این گزارشها در نشست های ضبط تنظیم شده و حاوی اطلاعات مربوط به هر جلسه ضبط اعم از مکان و زمان ضبط،شماره قالب صفحه، عنوان قطعه، نام هنرمندان، صدابردار، و غیره میباشد.

تاکنون نمونه ای از گزارشهای ضبط آثار فارسی منتشر نشده است اما فهرست صفحه های فارسی کمپانی گرامافون که توسط آلان کلی گردآوری و بخش منتهی به سال 1934 میلادی آن، به اهتمام مایکل کی نیر منتشر شده و برگردان فارسی این کتاب، به وسیله محسن محمدی انجام شده است، به استناد گزارشهای ضبط چند نوبت ضبط در فاصله سالهای 1906 تا 1933 میلادی تنظیم شده است.

فهرست کاملی که دکتر راینر لاتز از صفحه های ادئون ضبط شده در برلین در سال 1936 میلادی برای کتاب خاطرات بدیع زاده نوشته و در ضمایم این کتاب به چاپ رسیده است نیز بدون رویت حتی یکی از این صفحه ها و تنها با در دست داشتن گزارشهای ضبط مربوطه صورت گرفته است.

به دلیل اهمیت فراوان “گزارشهای ضبط”، نمونه ای از این اسناد که به دست آمده است، درج می شود:

Gramco1900Consاین گزارش ضبط، مربوط به نخستین آثار ضبط شده در قسطنطنیه (استانبول) در سال 1900 میلادی باشد که دارای عنوان List of Oriental records می باشد. اهمیت این آثار در آن است که نخستین سری صفحه های شرقی هستند که در ادامه “فهرست مشرقی” منتشره کمپانی گرامافون از ضبطهای انجام شده در لندن در سال 1899 میلادی و در قسطنطنیه ضبط شده اند.

نمونه دیگری از این گزارشهای ضبط که توسط فردریک لاگرانژ منتشر شده است مربوط به آثار ضبط شده توسط کمپانی گرامافون در سال 1912 میلادی در قاهره می باشد. یادآور میشود آخرین سری ضبطهای کمپانی گرامافون در تهران در عصر قاجار نیز در همین سال صورت گرفته است.

Gramophone Arabic recordings 1912

                                                                                                امیر منصور

871 Total Views 1 Views Today

1 دیدگاه در “گزارش ضبط؛ سندی مهم در دیسکوگرافی

پاسخ دهید