اپرت در صفحه های 78 دور فارسی: 1- نقش و آثار ساتو (پری) آقابابف

گالری

این گالری شامل 2 تصویر است.

متن زیر برگرفته از مقاله اینجانب در فصلنامه صفحه سنگی شماره 14 می باشد.                     امیر منصور   اپرت فرمی چند رسانه­ای در اجرای زنده، با پیوند بین ادبیات، بازیگری و … ادامه خواندن Continue reading

ضبط فارسی؛ نمادی از پیوند در گستره ایران فرهنگی

گالری

این گالری شامل 3 تصویر است.

اولین دستاوردهای صنعت ضبط صفحه، بجا ماندن یادگارهایی صوتی از مهمترین جنبه های فرهنگی هر سرزمینی بود که پای صنعت جدید بدان باز می شد. شواهد این مدعا را ابتدا در فهرست اولین سری ضبطهای مشرقی سال 1899 میلادی کمپانی … ادامه خواندن Continue reading