گروه های بیت ایرانی: مهاجمین

mahajamin1-gk

در مورد تاریخچه پاپ جهانی در ایران و تاریخچه گروههای بیت ایرانی، مطالبی را به اختصار در فصلنامه “صفحه سنگی” نوشته ام و در واقع، سرنخهایی برای پژوهش بیشتر، در دسترس علاقمندان قرار داده ام که خوشبختانه مورد توجه و استفاده واقع شده است

تاریخچه خلاصه موسیقی پاپ جهانی در ایران

تاریخچه گروه های بیت ایرانی

سال های 1346 و 1347 شمسی، سالهای اوجگیری و شکوفایی گروه های بیت ایرانی است. طی این دو سال، تعداد گروه های بیت افزایش یافته و صفحه های بیشتری از آنان و موسیقی بیت، در ایران ضبط و منتشر می شود. یادآور می شود به رغم تعدد و تنوع گروههای بیت که معمولا هر شب در کلوپها، هتلها و مراکز تفریحی به اجرای برنامه می پرداخته و آثار متعددی داشته اند، اما همین ویژگی و عدم ارتیاط آنها با مراکزی چون رادیو تلویزیون و عدم استقبال از حضورشان در فیلم های فراوان نیمه دوم دهه 1340 شمسی، سبب می گردد تا اغلب این گروهها قادر نباشند صفحه های متعددی ضبط کنند و غالبا بیش از یکی دو صفحه از ایشان باقی نمانده است.

گروه “مهاجمین”؛ یکی از همین گروههای بیت ایرانی است که با تنها صفحهء بجا مانده اش شناخته شده است و تا کنون اطلاعاتی بیش از آنچه از همین صفحه به دست آمده، در منابع و به ویژه مطبوعات سال 1347 شمسی، دیده نشده است. این گروه متشکل از چهار نفر بوده که اسامی ایشان در دسترس نیست اما تصویرشان بر جلد صفحه شماره 1884 رویال دیده می شود.این جلد، مبنای طراحی جلد صفحه 33 دور (ال پی) منتشره در سال 2009 در هلند نیز قرار گرفته است:

Raks Raks Raks

اسامی چهار قطعه از این گروه که بر روی لیبل صفحه و پشت جلد درج شده عبارتنداز: “رقص، رقص، رقص”، “سرگردان”، “شش و هشت مهاجمین” و “عشق رویای باشکوهی است”

mahajamin2-gokترانه “رقص، رقص، رقص” را با اجرای گروه مهاجمین بشنوید

ترانه “سرگردان” را با اجرای گروه مهاجمین بشنوید

ترانه “شش و هشت مهاجمین” را با اجرای گروه مهاجمین بشنوید

  ترانه “عشق رویای باشکوهی است” را با اجرای گروه مهاجمین بشنوید

1361 Total Views 1 Views Today

پاسخ دهید