دیسکوگرافی عنایت الله خان شیبانی

 

عنایت الله خان شیبانی، از چهره های شاخص هنری دو دهه و فاصله سالهای 1300 تا 1320 در ایران است. وی داماد موسیقیدان برجسته اواخر عصر قاجار، “میرزا عبدالله” است که سالهای طولانی نظامت “هنرستان بازیگری” را بر عهده داشته و از همراهان و همگامان چهره های برجسته بازیگری آن دوره می باشد که تصویری از ایشان را مشاهده می کنید

Sh-Aشناخته شده بودن “عنایت الله خان شیبانی” به هنر بازیگری و مدیریت در آن عرصه، به گونه ای بوده که توانمندی وی در عرصه موسیقی را تحت الشعاع قرار داده و اگرچه وی دامادی خانواده ای را انتخاب کرده که به موسیقی مشهور بوده اند، اما وی ظاهرا، برغم آشنایی عمیق با موسیقی دستگاهی ایران، علاقمند نبوده که به این هنر شناخته شود و این امر، از عدم درج نام وی بر لیبل صفحه هایش و اکتفا کردن به “ع – ش” استنباط می گردد

Sh-A-pol1256Sh-A-pol1258تصنیف “گر ماه نو برافکند” را با صدای عنایت الله خان شیبانی بشنوید

در سال 1306 شمسی که کوشش می شد تا برای اولین سری صفحه های آلمانی پولیفون (با برچسب قرمز) و در رقابت با صفحه های انگلیسی هیز ماسترز ویس، با هنرمندان شاخصی عقد قرارداد شود، یکی از این موسیقیدانان، حاجی علی اکبر خان شهنازی بود که برجسته ترین نوازنده تار به حساب می آمد. صفحه های پولیفون با برچسب قرمز که از حاجی علی اکبر خان ضبط شده یا قطعات سولو هستند و یا صفحه هایی هستند که یک روی آنها، قطعات سازی و روی دیگر آنها، در همراهی با خواننده است

pol5596ar-v 1268-mrs-RSعکس از آرشیو شخصی آقای محمدرضا شرایلی

بعید نیست خواننده های آواز و تصنیفی که حاجی علی اکبر خان برایشان ساز زده است با انتخاب یا حداقل موافقت وی بوده باشد. طبیعی است که نوازنده طراز اولی چون حاجی علی اکبر خان، برای کسانی ساز بزند که تراز خوانندگی آتها را بالا بداند و می بینیم “حسینعلی خان نکیسا” – که از برجسته ترین آوازه خوانان آن ایام بوده – با آوازش، ساز وی را همراهی می کند و تصنیف ها را نیز “عنایت الله خان شیبانی” اجرا کرده است

تصنیف “بده ساقی” را با صدای عنایت الله خان شیبانی بشنوید

عنایت الله خان شیبانی نخستین مرد خواننده ای است که در دوره بین جنگ جهانی، ده تصنیف را به همراه تار حاجی علی اکبر خان که پسر عموی همسرش نیز می باشد اجرا کرده است و در این زمینه گوی سبقت را از خوانندگان دیگری چون جمال صفوی، بدیع زاده و اصغر خان تجلی ربوده است. تصنیف های وی عبارتند از: صد زخم زبان (ماهور)، گر ماه نو برافکند (سه گاه)، خوش نبود گل (بیات اصفهان)، شانه بر زلف پریشان (دشتی)، باد صبا (همایون)، بده ساقی (چهارگاه)، قیامت شد بپا (شور)، بده ساقی از آن باده کهن (بیات ترک)، پرده ز رخ برافکن (افشاری) و دل من از هجر تو خون شد (شور) که همه بر روی صفحه های پولیفون قابل شنیده شدن هستند و شماره صفحه ها در تصاویر کاتالوگ پولیفون – که مشاهده می شود –  دیده می شود. وی غیر از ده صفحه یادشده، هیچ صفحه دیگری ندارد

Sh-A-Poly11 Sh-A-poly12جمشید شیبانی، فرزند عنایت الله خان و نوه میرزا عبدالله نیز، از چهره های فعال در عرصه موسیقی، تئاتر و سینما بوده و یک مجموعه مشتمل بر پنج صفحه سنگی (ده ترانه) را با لیبل “جمشید” در دهه 1950 میلادی در نیویورک ضبط و منتشر می کند و در اواخر این دهه نیز، صفحه هایی وینیل را با همین لیبل منتشر می نماید. ترانهء معروف “نامهربان” (سیمین بری)، معروف ترین ترانه ای است که جمشید شیبانی خوانده است. “پرویز خطیبی” در کتاب “خاطراتی از هنرمندان”، در مورد عنایت الله خان شیبانی هم مطالبی را ذکر کرده و از جمله به این که بر روی صفحه هایش به جای اسم کامل “ع – ش” نوشته شده، اشاره کرده است.                            امیر منصور

sheybani enayat tas 4gah

1256 Total Views 1 Views Today

2 دیدگاه در “دیسکوگرافی عنایت الله خان شیبانی

پاسخ دهید