کتاب “ترانه های محلی گیلان” از انتشارات صداخانه ملی- 1338 شمسی

 

Gilan Folk- 0نغمه های محلی، همواره و همه جا مورد توجه موسیقیدانان بوده و یکی از ارکان موسیقی هر سرزمین را می سازد. از نخستین دوره ضبطهای فارسی در تهران در سال 1284 شمسی، قطعاتی با عنوان “گیلکی” در نظام موسیقی دستگاهی ایران دیده می شود که در دوره های بعد نیز استمرار داشته است

gilak gilak2ابوالحسن خان صبا در مدتی که در سال 1307 شمسی، مسئولیت “مدرسه صنایع مستظرفه رشت” را عهده دار بوده است، اقدام به گردآوری برخی از نغمه های محلی گیلان می کند که مشهورترین آنها، قطعه “زرد ملیجه” می باشد

توجه سازمان یافته به گردآوری نغمه های محلی از دهه 1320 شمسی آغاز می شود. از یکسو نت قطعاتی محلی از سواحل دریای مازندران در نیمه این دهه منتشر می شود و از سوی دیگر، در اواخر دهه 1920 و در دوره مدیریت “روبیک گریگوریان” بر هنرستان موسیقی، بازاجرای قطعاتی از موسیقی محلی، بخش مهمی از فعالیت هنرستان را تشکیل می دهد. دربین صفحه های سنگی ضبط شده در این دهه نیز قطعات گیلکی متعددی ضبط می شود که بیشترین آنها توسط “احمد عاشورپور” اجرا شده اند

Ashourpour- hoo7 Ashourpour- hoo8نتیجه جمع آوری نغمه های محلی گیلکی توسط “لطف الله مبشری”، در سال 1338 شمسی به وسیله صداخانه ملی منتشر می شود. این اثر، منبعی باارزش است که شاید مورد نیاز اغلب اهل موسیقی باشد و از آنجا که نسخ آن به فراوان نیست، از این طریق در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.                           امیر منصور

Gilan Folk- 1 Gilan Folk- 2 Gilan Folk- 3 Gilan Folk- 4 Gilan Folk- 5 Gilan Folk- 6 Gilan Folk- 7 Gilan Folk- 8 Gilan Folk- 9 Gilan Folk- 10 Gilan Folk- 11 Gilan Folk- 12 Gilan Folk- 13 Gilan Folk- 14 Gilan Folk- 15 Gilan Folk- 16 Gilan Folk- 17 Gilan Folk- 18 Gilan Folk- 19 Gilan Folk- 20 Gilan Folk- 21 Gilan Folk- 22 Gilan Folk- 23 Gilan Folk- 24 Gilan Folk- 25 Gilan Folk- 26 Gilan Folk- 27 Gilan Folk- 28 Gilan Folk- 29

1086 Total Views 1 Views Today

پاسخ دهید