نغمه هایی برای کودکان بر صفحه های سنگی 78 دور

kids- Baida324امروزه عوامل گوناگونی سبب توجه به صفحه های وینیل “کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ” تولیدی کانون در دهه 1350 شمسی شده است. از جذابیت اقتصادی برای فروشندگان بین المللی صفحه گرفته تا ویژگیهای گرافیکی و طراحی جلدها و لیبلهای آنها را در زمره این عوامل می توان ذکر کرد. با توجه به این توجه و جذابیت، شاید اشاره ای گذرا به نخستین صفحه هایی که کودکان را مد نظر قرار داده اند خالی از لطف نباشد و علاقمندان به اطلاعات بیشتر را به فصلنامه صفحه سنگی شماره 37 ارجاع می دهیم

اگرچه در سال 1305 شمسی توسط نمایندگان کمپانی گرامافون و برای لیبل هیز ماسترز ویس و در سال 1307 شمسی توسط شرکت کلمبیا و برای لیبل کلمبیا آوازهایی دسته جمعی از سرودخوانی دانش آموزان ضبط و تولید شده اما آنچه که به راستی می تواند نمونه ای از صفحه های برای کودکان تلقی گردد در بین دومین سری ضبط ها برای لیبل بدافون دیده می شود. در سال 1310 شمسی، ساخته هایی از “کلنل وزیری” با ارکستر مدرسه عالی موسیقی و صدای “روح انگیز” ضبط شده اند لالایی و یا نغمه هایی برای کودکان هستند که صفحه های 092324 و 092323 از جمله آنها می باشند

kids- Baida323صفحه فوق، “مادر” با صدای “روح انگیز” را بشنوید

توجه به صفحه های کودکان در دوره صفحه های وینیل افزایش یافته و متنوع می گردد. دربین صفحه های وینیل که قبل از سال 1340 شمسی ضبط و تولید شده اند، آثار متعددی از آلیس الوندی و خوانندگان برنامه کودک رادیو یعنی “سیما بینا” و “فرهاد سوادکوهی” دیده شده است

002Aliceجوجه های قشنگ با صدای آلیس الوندی را بشنوید

در دهه 1340 شمسی، علاوه بر قصه “دختر دریا” که نخستین کتاب-صفحه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در سال 1347 منتشر می شود، انواع قصه ها و آوازهای کودکان نیز انتشار می یابند. از جمله این صفحه ها، دو روی صفحه “نغمه های کودکان” با صدای خانم “فریدا تسبیحی” است که با لیبل “آهنگ روز” منتشر می شود

عروسک خوشگل من و دو نغمه دیگر کودکان را با صدای فریدا تسبیحی بشنوید

این جریان با انتشار “ماهی سیاه کوچولو” در سال 1350 شمسی و دیگر آثار کانون که تا سال 1354 شمسی ادامه پیدا می کند، تحول و کمالی چشمگیر می یابد.                                            امیر منصور

1558 Total Views 1 Views Today

پاسخ دهید