ملاحظاتی بر کتاب “سرگذشت موسیقی ایران” اثر مرحوم خالقی – 1

بی تردید کتاب سرگذشت موسیقی ایران اثر مرحوم روح الله خالقی، یکی از منابع ارزنده و بی نظیر در تاریخ معاصر موسیقی ایران می باشد. محدودیت منابع و مآخذ در این عرصه، نقد علمی این گونه آثار موثر را ضروری تر می سازد، چرا که در نوشته های دیگران رونویسی شده و از فرط تکرار، مطالب آنها به مسلماتی غیرقابل خدشه و نقد، تبدیل می گردند و سایه سنگین و جایگاه تاریخی نویسنده نیز، باب بحث و مناقشه را از اساس مسدود می کند. آنچه در این بخش مورد واکاوی قرار می گیرد “روش شناسی” کتاب سرگذشت موسیقی ایران است

برخی سئوالاتی که در این حوزه به ذهن پژوهشگر تاریخ معاصر موسیقی ایران متبادر می شود می تواند از این دست باشد: 1- آیا کتاب سرگذشت موسیقی ایران، تاریخ نگاری است یا خاطره نگاری؟ تحلیل تاریخی است یا گردآوری نظرها و روایتهای متفرق؟ 2- آیا روش شناسی واحدی بر سراسر کتاب حکمفرماست؟ 3- دسترسی و نگاه مولف به منابع و مآخذ خویش چگونه بوده است؟ 4- آیا پیش داوری و قضاوت مسبقی در نویسنده وجود دارد که بر نحوه نگارش کتاب تاثیر گذاشته باشد؟

پاسخ به سوالات فوق، فقط می تواند سطح انتظار از کتاب سرگذشت موسیقی ایران و اهداف آن را تعیین کند و راهگشای ورود به مطالب و محتوای آن باشد. بی تردید، اقدام نگارنده طرح بحثی علمی است که با هماندیشی صاحبان نظر به بار تواند نشستن

امیر منصور

809 Total Views 2 Views Today

2 دیدگاه در “ملاحظاتی بر کتاب “سرگذشت موسیقی ایران” اثر مرحوم خالقی – 1

  1. به نظر من در این باب نیازی به هم‌اندیشی صاحب‌نظران نیست. کافی است یک بار کتاب با دقت خوانده شود، مرحوم خالقی به تمام این سوال‌ها در خلال نوشته‌های خود در کتاب به وضوح پاسخ داده است!

  2. با سلام من موضوع پایانامه ارشدم بررسی ارتباط بین موسیقی وطرح جلد ترانه های صوتی کودکان هست خیلی خوشحال میشم بتونم باهاتون تماسی داشته باشم و از تجربیاتتون استفاده کنم

پاسخ دهید