ملاحظاتی بر کتاب “سرگذشت موسیقی ایران” اثر مرحوم خالقی – 1

گالری

بی تردید کتاب سرگذشت موسیقی ایران اثر مرحوم روح الله خالقی، یکی از منابع ارزنده و بی نظیر در تاریخ معاصر موسیقی ایران می باشد. محدودیت منابع و مآخذ در این عرصه، نقد علمی این گونه آثار موثر را ضروری … ادامه خواندن Continue reading