دیسکوگرافی و نقد تاریخی

گالری

ای نام تو بهترین سرآغاز دیسکوگرافی و نقد تاریخی مروری بر خاطرات سید جواد بدیع زاده در گلبانگ محراب تا بانگ مضراب      هنگام گشت وگذار در گلزار متون تاریخ موسیقی معاصر، خارهای حب و بغض، اسطوره سازی، خودپسندی، فراموشکاری … ادامه خواندن Continue reading

اسنادی ملی به نام صفحه های سنگی

گالری

ای نام تو بهترین سرآغاز صفحه های سنگی فارسی، اسنادی تاریخی با ویژگی های منحصر به خود و متعلق به دوره ای بالغ بر نیم قرن (1340-1284ش) هستند که تلاش برای حفظ و نکهداری آن ها، وظیفه ای ملی و … ادامه خواندن Continue reading

سرآغاز

بسم الله الرحمن الرحیم

بیش از ده سال است که مطالعات دیسکوگرافی فارسی آغاز شده و با تبیین نقش ارزشمند اسناد صوتی، تاثیر خود را در پژوهشهای تاریخی در عرصه های موسیقی، بازیگری و حتی گرافیک برجا گذاشته است. نویافته ها را از این طریق در معرض نقد و نقض دوستان قرار میدهیم تا همه با هم بیشتر بدانیم. بخشی از ماحصل این سالها را در نشانی زیر ببینید. امیر منصور

www.oirvm.com